BLOWER  DOOR

Blower Door Test - co to takiego?

 

Badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową wykonuje się montując w wybranych drzwiach obiektu specjalną kurtynę z osadzonym wentylatorem. Z jego pomocą można wytworzyć nadciśnienie i/lub podciśnienie w budynku o określonej wartości niezbędnej do pomiaru. Następnie, dzięki zamontowanym w zestawie specjalnym manometrom oraz wykorzystaniu inżynieryjnego oprogramowania, dokonuje się pomiarów różnicy ciśnień i jej zmian w czasie. To pozwala na określenie strumienia całkowitego przecieku powietrza oraz wielu dodatkowych przydatnych współczynników. Często stosowanym uzupełnieniem blower door testu jest detekcja nieszczelności pozwalająca na łatwą lokalizację wszelkich niekontrolowanych przecieków powietrza przez obudowę budynku. Ułatwia jej przeprowadzenie znaczna różnica ciśnień wytwarzana przez wentylator oraz stosowane dodatkowe wyposażenie.

Przydatność pomiarów

 

Pomiary szczelności powietrznej mają wiele różnych zastosowań. Do najpopularniejszych należą:

  • weryfikacja wymagań projektowych w zakresie szczelności powietrznej budynku (zwłaszcza dla budynków pasywnych, energooszczędnych oraz innych o podwyższonym standardzie szczelności),
  • pomiar efektów prac modernizacyjnych realizowany etapowo, najczęściej poprzez pomiar przed i po wykonaniu modernizacji,
  • porównanie różnych budynków np. dla budowanych osiedli lub zarządzanych centralnie rozległych nieruchomości,
  • lokalizacja nieszczelności pozwalająca na dokonanie napraw lub większych modernizacji poprawiających komfort użytkowania i parametry szczelności budynku.

Rodzaje testów

 

Metoda 1

Jest wykonywany w budynku już użytkowanym, najczęściej dla podniesienia komfortu użytkowania lub obniżenia kosztów jego eksploatacji.  Uwzględnia się zamknięcie wszystkich otworów zewnętrznych w sposób standardowo wykorzystywany w trakcie eksploatacji. Wskazuje kierunki modernizacji lub miejsca napraw pozwalających zwiększyć szczelność. Ułatwia również szacowanie kosztów przyszłej eksploatacji budynku.

 

Metoda 2

Wykonuje się dla zbadania szczelności obudowy budynku. Przeważnie na etapie budowy, gdy obiekt jest już zamknięty i wykonano w nim wszystkie elementy zapewniające szczelność, a jeszcze przed pracami wykończeniowymi. Do jego przeprowadzenia szczelnie zaślepia się wszystkie naturalne otwory zewnętrzne w obudowie. Wskazuje elementy do poprawy np. przed odbiorem etapu prac budowlanych. Umożliwia weryfikację założeń projektowych dotyczących szczelności budowanego obiektu.

Czego się dowiemy z testów

 

Dzięki przeprowadzonym testom szczelności można uzyskać szereg szczegółowych informacji technicznych.

Do najczęściej wykorzystywanych należą:

  • strumień przecieku powietrza [V50, m3/h] – współczynnik określający ilość powietrza przepływającą przez obudowę budynku: jej połączenia, pęknięcia, powierzchnie porowate i różne nieszczelności, mierzony dla określonej różnicy ciśnień (najczęściej 50 Pa),
  • przepuszczalność powietrzna [q50, m3/(h*m2)] – współczynnik określający strumień przecieku powietrza pod wpływem różnicy ciśnień (najczęściej 50 Pa) w odniesieniu do pola powłoki budynku,
  • strumień jednostkowy przecieku powietrza [w50, m3/(h*m2)] – współczynnik określający strumień przecieku powietrza pod wpływem różnicy ciśnień (najczęściej 50 Pa) w odniesieniu do powierzchni podłogi,
  • powierzchnia przecieku [EqLA, m2] – wartość zsumowanej powierzchni wszystkich nieszczelności tak, jak gdyby były połączone w jeden otwór,
  • liczba wymian powietrza [n50, h-1] współczynnik określający, ile razy w ciągu godziny dojdzie do całkowitej wymiany powietrza w budynku, pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym, w wyniku nieszczelności, przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.

Wymagana wartość współczynnika n50 zgodnie z WT2014:

– dla budynków z wentylacją grawitacyjną: n50 ≤ 3,0 [h-1]

– dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 ≤ 1,5 [h-1]

– dla budynków pasywnych: n50 ≤ 0,6 [h-1].

Podstawy prawne

 

Zasady przeprowadzania badań szczelności budynków metodą ciśnieniową określa norma PN-EN ISO 9972 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Norma ta w roku 2015 zastąpiła wcześniejszą normę

PN-EN 13829 wprowadzoną w 2002 dla unifikacji polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej.

Sprzęt i wyposażenie do testów

 

Testy wykonuje się za pomocą zestawu blower door w skład którego wchodzi kurtyna z wentylatorem oraz precyzyjny manometr i komplet niezbędnego wyposażenia pomocniczego (osłony wentylatora, przewody powietrzne, kable zasilające). Wyniki testu poddaje się opracowaniu z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania inżynieryjnego. Urządzenia służące do wykonywania testów muszą posiadać odpowiednie atesty i kalibrację gwarantujące rzetelność pomiaru. Na świecie jest kilka firm specjalizujących się w produkcji zestawów blower door. Do najbardziej zaawansowanych technologicznie należą rozwiązania amerykańskiej firmy Retrotec z których korzysta nasza firma. Ważnym elementem testu jest dobór zestawu gwarantujący poprawność badania dla danej wielkości obiektu. Najprostsze zestawy są przeważnie zbyt słabe, aby wytworzyć właściwe ciśnienie dla pomiaru w budynkach przemysłowych, biurowych, czy wielorodzinnych. Nasza firma zapewnia sprzęt pozwalający na mierzenie szczelności budynków dowolnej wielkości.

Wyślij zapytanie

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapytanie wysłane.

Odpowiemy wkrótce.

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Subskrybuj  nasz

NEWSLETTER

Nasi Partnerzy

Email

ImięNewsletter templates by FreshMail


Ograniczenia testów i dokładność badań

 

Test nie da wiarygodnych wyników, jeżeli różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku, mierzona w warunkach zerowego przepływu, przekracza wartość 5 Pa. Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest porywisty wiatr. Wynik może podlegać zaburzeniu przy prędkości wiatru przekraczającej 6 m/s (3 stopień w skali Beauforta). Niepewność dla badań szczelności, wykonywanych prawidłowo dobrej jakości urządzeniami, wynosi przeważnie ok 5 %. Jest to wielkość akceptowana dla tego typu pomiarów.

Blower Door Test Sp. z o.o. 

ul. Pomorska 17a, 03-101 Warszawa

NIP: 524 29 40 732, KRS: 0000972013

mBank PLN: 28 1140 2004 0000 3502 8244 3729

blower door

usługi

realizacje

klienci

copyright © 2012-2017 Progress Energy Sp. z o.o.